Wymiana HEPA Filtrów sala operacyjna

Funkcjonalność wentylacjij zależy nie tylko od projektu i montażu. Istotne jest także odpowiednie jej użytkowanie, konserwacja oraz higieniczny stan instalacji. Okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych zapewni optymalny stan higieniczny instalacji wentylacyjnych.

Czyste powietrze pozbawione mikroorganizmów i szkodliwych grzybów ma znaczenie nie tylko w szpitalach, ale również jest istotne podczas codziennej pracy w biurze czy przebywania w domu. Brak odpowiednio zdezynfekowanych i wyczyszczonych kanałów wentylacyjnych może doprowadzić do wielu chorób.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych powinno być przeprowadzanie co dwa lata bądź częściej w zależności od zanieczyszczeń znajdujących się w instalacji.

Kontrola higieny

Kontrola klap rewizyjnych

Przeglądy centrali nawiewu

Dokumentacja kontroli systemów HVAC ( RLT)

Czyszczenie systemów wentylacji ( klimatyzacji ) w szpitalach

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych według PN 12097

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych według PN 15780

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych według PN-73/B-03431

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych według PN-78/B-10440

Czyszczenie central nawiewu (ewentualnie dezynfekcja)

Kontrola zanieczyszczeń

Regulacja systemów wentylacyjnych

Próby powietrza (KBE/m3) i powierzchni (KBE/cm2)

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych

Czyszczenie anemostatów

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych

Kontrola filtrów

Kontrola wymienników ciepła

Kontrola kanałów wentylacyjnych

Pomiar bakterii w powietrzu

Dokumentacja / Raporty

Kontrola integralności filtrów HEPA

Kontrola klap rewizyjnych

Kontrola zanieczyszczeń

Kontrole wizualne kanałów sterowany robot

Kontrole wizualne kanalów z użyciem specjalistycznego robota

Monitorowanie kanałów

Czyszczenie pomieszczeń sterylnych

Czyszczenie systemów wentylacji ( klimatyzacji ) w szpitalach

Badanie wydajności elementów powierzchni chłodzącej (DIN 4715-1)

Kontrola zgodności systemów z normami

Protokoły odbioru instalacji wentylacyjnch

Kontrola ciśnienia

Kontrola zanieczyszczeń

Monitorowaniu kanałów

Kalibracja Masterplan

Standardy filtracji powietrza

Walidacja systemów komputerowych

Przewodnik EG GMP - Załącznik 11

Walidacja systemów HVAC ( RLT )

Raporty zgodne z normami EN13779, EN15780

Kontrole przeprowadzamy według VDI 2052

Normy PN 12097, PN 15780, PN-73/B-03431, PN-78/B-10440