Wizualizacja przepływu powietrza
Kontrola stanu kanałów wentylacyjnych

Oględziny systemów wentylacji i klimatyzacji

Kontrola higieny VDI 6022

Kwalifikacja instalacji wentylacyjnych

Wizualizacja przepływu powietrza

Inspekcja /dezynfekcja

Inspekcja stanu zabrudzenia instalacji wentylacyjnej specjalistycznym robotem

Inspekcja wentylacji EN 15780

Kontrole wizualne kanałów sterowany robot

Test funkcjonalności systemów

Inspekcja zanieczyszczenia kanałów

Mikrobiologiczne badanie powietrza

Monitorowanie kanałów ( ocena wizualna)

Test integralności systemów HVAC ( RLT / VDI 2083)

Inspekcja wentylacji i klimatyzacji

Inspekcja zanieczyszczenia kanalów

Kontrola integralności filtrów HEPA

Kontrole wizualne kanalów z użyciem specjalistycznego robota

Monitorowaniu kanałów

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych

Czyszczenie nawiewów

Wentylatory

Pomiar bakterii na powierzchniach

Testy mikrobiologiczne

Kontrola kanałów wentylacyjnych

Kontrola klap rewizyjnych

Kontrola zanieczyszczeń

Czyszczenie okapów

Czyszczenie okapów tluszczowych

Czyszczenie wentylacji kuchennych

Czyszczenie wentylacji mechanicznej

Dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji

Dezynfekcja urządzeń klimatyzacyjnych

Redukcja bakterii dzięki technologii mrożenia na zimno.

Dezynfekcja i monitorowanie mikrobiologiczne według VDI 6022

Dezynfekcja sal operacyjnych

Dezynfekcja urządzeń klimatyzacyjnych

Dezynfekcja wentylacji

dezynfekcja wentylacji EN13779

dezynfekcja wentylacji EN15780

Czyszczenie i dezynfekcja central nawiewu

Dezynfekcja VDI 6022

DIN 1946-4 Systemy wentylacyjne

Analiza bakteriologiczna

Kontrola z użyciem robota ( dokumentacja video )

Czyszczenie wentylacji obrotowymi szczotkami

Czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem

Dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

Dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji