Pomiary w pomieszczeniach czystych GMP

Pomiary prędkości i natęzenia przepływu powietrza

Pomiary temperatury

Pomiary ciśnienia

Pomiary wilgotności

Pomiary bakterii

Pomiary ilości cząstek 0,5 µm i 5 µm

Pomiary ilości cząstek wykonujemy kierując się normą ISO 14644. Na podstawie badań określamy klasy pomieszczeń czystych zgodnie z klasyfikacją ilości cząstek wg. zaleceń UE zawartych w przewodniku GMP.

Pomiar bakterii w powietrzu i na powierzchniach

Jednym z wymogów w pomieszczeniach czystych jest pomiar czystości mikrobiologicznej. W ofercie naszych usług jest pomiar bakterii w powietrzu i na powierzchniach, który umożliwia uzyskanie dokładnych wyników.

Mikrobiologiczne badanie powietrza pomieszczeń czystych

W celu określenia skali skażenia powietrza, w ramach naszych usług wykonujemy badania mikrobiologiczne powietrza.

Regularne badanie powietrza pod kątem mikrobiologicznym umożliwia uniknać wielu zagrożeń związanych z obecnością szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniach.

Oznaczanie powierzchni pyłoszczelnej