Pomiar gęstości pyłu na powierzchni
Kwalifikacja systemów

Kwalifikacja urządzeń

Kalibracja

Kwalifikacja procesów

Kwalifikacja DQ / IQ / OQ /PQ

Kwalifikacja instalacji IQ

Kwalifikacja operacyjna OQ

Kwalifikacja projektowa DQ

Kwalifikacja systemów wentylacyjnych HVAC / AHU

Kwalifikacja procesów technologicznych

Kontrola higieny

Kontrola jakości

Badanie odbiór sal operacyjnych według DIN 1946 T4

DIN 1946-4 Systemy wentylacyjne

DIN EN ISO 14644-1 zgodnie z VDI 2083 arkusz 1

Kontrola zgodności systemów z normami

Kontrola procedur / badania laboratoryjne

Klasyfikacja pomieszczeń czystych

Recovery Test

Wizualizacja przeplywu powietrza

DIN EN ISO 14644-1 zgodnie z VDI 2083 Aneks 1

Pomiar cyrkulacji wody w chłodnicach

Pomiar cyrkulacji wody w nawilżaczach

Pomiar gęstości pyłu na powierzchni

Pomiar grzybów i pleśni na powierzchniach

Pomiary prędkości i natęzenia przepływu powietrza

Pomiary prędkości przepływu powietrza

Pomiary temperatury

Pomiary według PN 14644

Pomiary wilgotności

Przeglądy centrali nawiewu

Dokumentacja produkcji

Dokumentacja / Raport

Pomiary prędkości przepływu powietrza

Pomiary natężenia przepływu powietrza (przy pomocy elektronicznych anemometrów)

Pomiary temperatury

Pomiary ciśnienia

Pomiary wilgotności

Pomiary integralności filtrów ( HEPA, ULPA, G, F )

Walidacja czyszczenia

Walidacja i kwalifikacja

Pomiary wydajnosci oraz regulacja instalacji

Protokoły odbioru instalacji wentylacyjnych

Protokół badań materiałów wyjściowych i kontroli jakości

Protokoły przyjecia kontroli wentylacji