Test funkcjonalności systemów
Inspekcja systemów wentylacji ( HVAC, RLT )

Techniczne wyposażenie pomieszczeń czystych

Pomiary kwalifikacji

DIN 1946-4 Systemy wentylacyjne w szpitalach

VDI 2167 Techniczne wyposażenie budynków szpitali

Badania mikrobiologiczne

Badanie jakości powietrza

Badanie mikrobiologiczne powietrza

Badanie mikroorganizmów

Badanie odbiór sal operacyjnych według DIN 1946 T4

DIN 1946-4 Systemy wentylacyjne

DIN EN ISO 14644-1 bzw. VDI 2083 Blatt 1

Doractwo Koncepcje Hygiene w szpitalach

Doradztwo Projekty wentylacji i klimatyzacji

Doradztwo w zakresie utrzymania czystosci instalacji

Kontrola procedur / badania laboratoryjne

Redukcja bakterii dzięki technologii mrożenia na zimno

Regulacja systemów wentylacyjnych

Kontrola integralności filtrów ( HEPA, ULPA, G, F )

Wymiana filtów HEPA, ULPA

Kontrola systemów HVAC ( RLT )

Testy szczelności

Wizualizacja przepływu powietrza (wideo lub zdjęcie, przechowywanie na CD)

Test funkcjonalności systemów

Test Integralności HEPA-Filtrów

Testy mikrobiologiczne

Testy szczelności

URS (Specyfikacja użytkownika)

Kontrola filtrów

Kontrola higieny

Kontrola jakości

Rozwiązywanie problemów z jakością

Plany walidacji i kwalifikacji

Pomiar bakterii na powierzchniach

Pomiar bakterii w powietrzu

Pomiar grzybów i pleśni na powierzchniach

Badanie mikroorganizmów

Mikrobiologia powietrza

Mikrobiologiczny monitoring powietrza

Modernizacja systemów wentylacyjnych

Monitoring powietrza

Oczyszczania Instalacji do powietrza technologicznego

Odgrzybianie (środki dezynfekcyjne posiadające  atest higieniczny, certyfikaty medyczne)

Ogledziny stanu pomieszczeń i urządzeń

Ekspertyza mikrobiologiczna powietrza

Pomiar gęstości pyłu na powierzchni

Pomiar cyrkulacji wody w nawilżaczach

Pomiar cyrkulacji wody w chłodnicach

Pomiar zanieczyszczeń na powierzchniach

Pomiary powietrza

Pomiar gęstości pyłu na powierzchni

Pomiar grzybów i pleśni na powierzchniach

Pomiary prędkości i natęzenia przepływu powietrza

Pomiary prędkości przepływu powietrza

Pomiary temperatury

Pomiary według PN 14644

Pomiary wilgotności

Pomiary wydajnosci oraz regulacja instalacji

Wymiana filtrów HEPA

Wymiana filtrów ULPA